Rožaje, Galerija Doma kulture, 1967.

Bijelo Polje, Zavičajni muzej, 1969.

Ivangrad, Galerija Doma kulture, 1973.

Rožaje, Galerija Doma kulture, 1978.

Titograd, Umjetnički paviljon, 1982.

Rudo, Galerija Revolucije, 1982.

Pljevlja, Dom JNA, 1982.

Rogatica, Galerija Doma kulture, 1984.

Goražde, Galerija Kulturnog centra, 1984.

Gornji Milanovac, Dom JNA, 1986.

Plav, Dom kulture, 1986.

Pernik (Bugarska), Galerija Dvorca kulture, 1986.

Rožaje, stalna postavka u Galeriji centra za kulturu, 1989.

Bitola, Galerija „Moša Pijade“, 1989.

Prizren, Galerija „Rada“, 1989.

Ohrid, Gradska galerija, 1989.

Resen, Dom kulture, 1989.

Prilep, Galerija Doma kulture, 1989.

Titov Veles, Gradska galerija, 1989.

Struga, Dom kulture, 1989.

Prizren, Galerija „Hamam“, 1996.

Rožaje, Galerija Doma kulture, 2001.

Priboj, Galerija Doma kulture, 2001.

Novi Pazar, Galerija multimedijalnog centra, 2001.

Betton (Francuska), Opštinska galerija, 2002.

Bijelo Polje, Galerija Centra za kulturu, 2008.

Sarajevo, Galerija ,,Preporod”, 2008.

Novi Pazar, Galerija multimedijalnog centra, 2009.

Rožaje, Galerija Centra kulture, 2010.

Bijelo Polje, Galerija Centra za kulturu, 2010.

Bar, Galerija Dvorac kralja Nikole, 2011.

Podgorica, Umjetnički paviljon, 2012. (slike)

Podgorica, Galerija Art, 2012. godine

Prijepolje, Galerija Dom kulture, 2014. godine

Nova Varoš, Galerija Dom kulture, 2014. godine

Sjenica, Galerija Kulturnog centra, 2014. godine

Raška, Galerija “Gradac”, 2015. godine

Sarajevo, Galerija “Preporod”, 2016. godine

Tuzi, Galerija centra za kulturu, 2017. godine

Podgorica, Galerija Azerbejdžanskog kulturnog centra, 2018. godine

Podgorica, retrospektivna izložba, umjetnički paviljon, 2020. godine

Podgorica na svim tradicionalnim izložbama ULUCG od 1972. godine

Delnice, 1970. godine

Beograd, 1973. godine

Vrbas, 1974. godine

Putujuća izložba po Vojvodini, 1974. godine

Cetinje, 1975; 1985. godine

Herceg Novi, 1980; 1983. godine

Nikšić, 1985. godine

Mostar, 1989. godine

Novi Pazar, 1989; 1990. godine

Bitola (Makedonija), Bitolsko bijenale grafike, 1990. godine

Podgorica, 1994. godine

Pernik (Bugarska), 1995. godine

Sofija (Bugarska), 1995. godine

Delemon (Švajcarska), 1996. godine

Putujuća izložba po Kini, 1996. godine

Novi Pazar, na svim tradicionalnim izložbama SULU od 1996. godine

Pernik (Bugarska), 2004. godine

Kipar, 2014

Livno (Hrvatska), Medunarodno trijenale grafike, predstavljao Crnu Goru, 2017. godine